SATURDAY'S WERE MEANT FOR YOUTH LEAGUE

Youth Soccer

International Indoor Soccer Complex
Recreational Youth Soccer Leagues
AGE DIVISIONS

Division    Date of Birth 

U5               2017

 U6               2016

 U7               2015

  U8               2014

U10             2012

   U12             2010

  U14             2008

  U16           2006

U18           2004